Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Distribució de mòduls i unitats formatives a 2n curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 2

UF2 Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials

30
UF3 Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques 24
02. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 5

UF2 Automatització industrial amb autòmats programables

55
UF3 Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis 75
03. Configuració d'instal·lacions elèctriques 4

UF2 Configuració d’instal·lacions elèctriques especials

88
UF4 Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques 33
M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 4

UF1 Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió

60
UF2 Configuració de centres de transformació 50
07. Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques 3

UF1 Aprovisionament del muntatge d'instal·lacions elèctriques

33
UF2 Planificació del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques 66

M8. Processos en instal·lacions d’infrastructures comunes de telecomunicacions

3 UF1 Instal·lacions de televisió en edificis 50
UF2 Instal·lacions de telefonia i interfonia en edificis 49
11. Empresa i iniciativa emprenedora 2 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 2 UF1 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66
13. Formació en centres de treball     350
Estàs aquí:Home Estudis PFI - FIAP Uncategorised Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats