Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Com ens organitzem?

Aquesta nova formació professional està planificada per fer-la en dos anys amb una durada de 2000 hores, 1650 a l'Institut i 350 en empreses (Mòdul 13, convalidables segons els casos).

Distribució de mòduls i unitats formatives a 1r curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 4 UF1 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis 87

UF4 Tècniques de muntatge d’instal·lacions d'enllumenat exterior

24
 02. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques  2 UF1 Automatització industrial cablada 68
03. Configuració d'instal·lacions elèctriques 4 UF1 Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis 88
UF3 Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior 33
04. Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques 4

UF1 Configuració d’instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis

82
UF2 Configuració d’automatismes industrials amb autòmats programables 39
05. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques 4

UF1. Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques

55
UF2. Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques 55

09. Sistemes i circuits elèctrics

4

UF1. Circuits de corrent altern

50
UF2 Màquines elèctriques de corrent altern 40
UF3 Circuits electrònics 20
10. Formació i orientació laboral 3 UF1 Incorporació al treball 66
UF2 Prevenció de riscos laborals 33

 

Estàs aquí:Home Estudis PFI - FIAP Uncategorised Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats