Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats de la següent manera:

És competència d'aquest tècnic desenvolupar projectes i en gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són de treball en oficines tècniques, d'encarregats de grups de treball i com a tècnics per a la supervisió d'instal·lacions, entre altres.

Estàs aquí:Home Estudis PFI - FIAP Uncategorised Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats