Batxillerat: informació general

El Currículum de batxillerat

L'etapa del batxillerat presenta un currículum preocupat per preparar els alumnes per a estudis superiors professionalitzadors, com són les carreres universitàries o els cicles formatius de grau superior.

Des del nostre institut s'ofereixen tres modalitats de batxillerat:

La Modalitat de Ciències i Tecnologia

La Modalitat de Ciències Socials

La Modalitat d'Humanitats

L'alumnat que tria fer el batxillerat ha d'escollir una modalitat d'acord amb l'orientació que hagi rebut , per tal de garantir les seves expectatives, ja que cada modalitat està pensada per facilitar uns determinats estudis posteriors.

El batxillerat té una durada de dos cursos, de forma ordinària. Tanmateix, i de forma extraordinària, es pot romandre un any més en cada curs repetint totes les matèries i, fins i tot, un curs més dels apuntats, per superar el batxillerat, si a l'alumne/a només li resten tres matèries per aprovar-les totes. Es pot passar de curs si li resten per superar dues o menys matèries del curs anterior.

El currículum del batxillerat està constituït per una part comuna i una part variable. La part comuna la constitueixen les matèries comunes que han de cursar tots els alumnes, mentre que la part variable està constituïda per les matèries pròpies de la modalitat i per les matèries optatives. A més, tots els alumnes han de desenvolupar i superar un treball de recerca tutoritzat per un professor de l'Institut.

 

Estàs aquí:Home Estudis Batxillerat