Grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques de la següent manera:

"Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient."

 

Estàs aquí:Home