Adreces i recursos

  ADRECES WEB D’INTERÈS
 
 
CATÀLEGS DE BIBLIOTEQUES
 

CATÀLEG COL·LECTIU DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Accés al catàleg col·lectiu de totes les biblioteques de la Xarxa de la Diputació. Servei de lliurament de documents i de préstec via web.
 
CATÀLEG COL·LECTIU DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Permet fer la recerca bibliogràfica conjuntament a tots els catàlegs de totes les biblioteques universitàries de Catalunya, altres institucions i també el fons documental de la Biblioteca de Catalunya.
 
CATÀLEG COL·LECTIU DE LA LECTURA PÚBLICA
 
El Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública, gestionat per la Generalitat de Catalunya, conté les dades sobre els documents que formen part de la col·lecció de les biblioteques públiques d'arreu de Catalunya
 
BIBLIOTECA DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT
CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
Si visiteu la pàgina de Rosa Sensat, trobareu informació sobre cursos, Escola d’Estiu, grups de treball, la vida associativa, les publicacions: llibres, dossiers i les revistes Infància, Infancia, Infància en Europa i Perspectiva escolar. També podeu fer una visita virtual per l’edifici i entrar a la nostra biblioteca. Podeu consultar el nostre catàleg on trobareu tots els llibres i revistes catalogats des de 1990 fins ara. Els llibres infantils inclouen matèries des de 1995.
 
CATÀLEG DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ ARTUR MARTORELL
El Centre de Documentació Artur Martorell, forma part de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Dóna accés als seus serveis i catàlegs i fons especialitzat en educació i literatura infantil i juvenil.
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dóna accés a tot el conjunt de recursos i serveis oferts per la universitat. També ofereix informació sobre la seva organització i estructura.
 
BIBLIOTECA NACIONAL
Permet la consulta al catàleg de més de dos milions de documents.
 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
Molts recursos per a bibliotecaris i sobre el món de les biblioteques en general. Accés al seus catàlegs, etc. La Biblioteca de Catalunya (BC), fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya. La BC constitueix una peça fonamental del mapa cultural del país i és una institució nacional al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació.
 
MEDIATECA DELS CENTRES DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE CATALUNYA
Els Centres de Recursos Pedagògics tenen un fons aproximat de 60.000 notícies documentals. Aquest catàleg mostra el conjunt de documents disponibles.
Els registres del catàleg proporcionen una informació acurada del material referenciat amb indicació de la descripció bibliogràfica del document, el seu contingut i la seva disponibilitat.
 
LLISTA D’ENCAPÇALAMENT DE MATÈRIES EN CATÀLA
Ofereix l’accés en aquesta llista de llenguatge controlat. També conté la llista d’autoritats de matèries, adaptada de la LCSH.
 
BIBLIOTEQUES DE TOT EL MÓN
Es poden trobar totes les biblioteques del estat agrupades per tipologies, comunitats autònomes, catàlegs en línia, biblioteques nacionals, directoris internacionals...
 
BIBLIOTEQUES VIRTUALS
 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
Permet un accés virtual a la biblioteca, amb informació sobre les seves seccions, serveis i un accés directe al seu catàleg.
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Dóna accés directe al catàleg, els seus serveis i la col·lecció del seu fons digital.
 
BIBLIOTECA VIRTUAL JOAN LLUÍS VIVES
http://lluisvives.cervantesvirtual.com/
La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d’un conveni entre la Universitat d'Alacant i la Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Amb aquest acord es pretén, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear
 
BIBLIOTECA DIGITAL DE CATALUNYA
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) és un recull d’informació electrònica (revistes, bases de dades i llibres electrònics) subscrita conjuntament per tots els membres del CBUC i consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa, mitjançant control d'adreça IP. Part d'aquesta informació (les bases de dades catalanes) és oberta a tothom.
Els recursos electrònics de la BDC són seleccionats segons uns criteris d’interès comú dels consorciats, que inclouen aspectes de millora en la qualitat de l’accés i en les condicions econòmiques. L’objectiu és oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya, independentment d’on aquestes persones exerceixin aquesta activitat.
Aquests productes estan lligats a través d'enllaços amb els altres recursos del CBUC: el CCUC i la Base de dades de sumaris.
La BDC va iniciar les seves activitats el 1999 i des de llavors s'han subscrit diversos recursos electrònics. A Setembre de 2004 estan disponibles:
  • 6.800 revistes electròniques
  • 1.850 llibres electrònics
  • 28 bases de dades contractades
  • 20 bases de dades catalanes
La BDC compta amb el suport del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 
BIBLIOTHEQUE NATIONAL DE FRANCE. GALLICA BIBLIOTHÈQUE VIRTUALLE
8000 documents numerats, una navegació intuitiva. La nova versió de Gallica estableix l’actualització més important des de la creació d’aquest servidor a l’octubre de 1997.El lector accedeix actualment a una biblioteca multimèdia en la qual es poden trobar recursos documentals des de l’Edat Mitjana fins a principis del del segle XX.
 
SELECCIONS BIBLIOGRÀFIQUES
 
SIS. SERVEI D'INFORMACIÓ SELECTIVA
Departament de Cultura de la Generalitat
 
 
 
 
 
 
 
La bibliografia de novetats és una publicació trimestral que ofereix una selecció de les novetats editorials més interessants dels diferents camps del saber, per orientar en el desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques públiques.
 
 
SELECCIÓN BÁSICA PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
La selección presenta 3140 títulos de obras de ficción y de carácter informativo que pueden servir de orientación para la creación o mantenimiento de la colección de una biblioteca escolar, contemplando los diferentes tramos educativos, desde Educación Infantil a Bachillerato.

Se ha buscado un equilibrio en cuanto a la tipología de los fondos: obras de referencia, obras informativas de carácter divulgativo y obras de ficción. En las obras informativas se ha procurado la presencia de las materias curriculares en cada uno de los niveles educativos. No obstante, la disponibilidad de obras en el mercado ha modificado la proporción entre ficción y conocimiento inicialmente prevista, quedando en un 51 % de obras informativas, un 43 % de obras de ficción y un 5 % de registros musicales.

La representación de las distintas lenguas oficiales de España no se plantea de una manera exhaustiva. La distribución por lenguas guarda relación con el volumen de edición, salvo en el caso de obras en gallego que se completarán en próximas ediciones. Este trabajo ha sido realizado por el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ha contado con la colaboración de Eliacer Cansino para las obras de literatura del nivel de Bachillerato, Xosé A. Neira para los títulos en gallego, Xavier Etxaniz para los títulos en euskera y de la Associació de Mestres Rosa Sensat para los títulos en catalán.
 
 
SEMINARI DE BIBLIOGRAFIA INFANTIL I JUVENIL DE ROSA SENSAT
Quins llibres han de llegir els nens" és la publicació quadrimestral del Seminari amb col·laboració amb la Cooperativa ABACUS. En aquesta publicació hi figuren els títols de literatura infantil i juvenil seleccionats com a més rellevants pel seminari. El nostre treball, però, va més enllà, ja que molts llibres que segons el nostre parer són prou dignes, encara que no destaquin com a innovadors de text o d'il·lustracions, no figuren en la publicació.
Des del començament del seminari, als anys seixanta, s'ha anat elaborant una base de dades amb tots els llibres treballats, tots classificats per edat i tipologia, i alguns amb comentari incorporat. Actualment aquesta base de dades abasta uns vint mil títols.
Pensem que aquest treball cal que es conegui ja que pot ser útil per a totes les biblioteques, sobretot les escolars. És per això que posem el fitxer comprimit a la vostra disposició. Només cal que us el descarregueu al vostre ordinador, el descomprimiu i l'obriu des del programa MICROSOFT ACCESS.
 
 
SOL: SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 

Pàgina de les biblioteques de Salt, molt interessant sobre diferents recursos
http://www.bibgirona.net/salt/autoaprenentage/planes/recursos.htm
 
Pàgina de les biblioteques de Salt, molt interessant sobre la cerca d'informació, per treballar els treballs de recerca i d'altres tipus
http://www.bibgirona.net/salt/autoaprenentage/planes/recerca.htm
 
La pàgina del CBUC, la xarxa de biblioteques de les universitats de Catalunya. És interessant aquesta subpàgina pels sumaris de les revistes . Nosaltres rebem el Cuadernos de pedagogía, Serra d'or, revista de infermeria (Rol), Aula, Escola catalana, Guix, Perspectiva escolar, Mètode, Aitim.
http://sumaris.cbuc.es/
 
Fonts d’informació digitals recomanades per a la biblioteca escolar (Programa Biblioteca escolar “puntedu”)

 

Estàs aquí:Home Biblioteca Adreces i recursos