bloc del grup de treball d'anglès als PFI

Grup de treball creat pel professorat dels programes de formació i inserció per tal de cercar i compartir recursos de la llengua anglesa.

Enllaç: http://blocs.xtec.cat/eroads/

Objectius

- Millorar les bases competencials en llengua anglesa, especialment en la comprensió i expressió orals.

- Descriure els contextos quotidians més habituals per establir comunicacions en llengua anglesa.

- Recollir recursos i dissenyar materials d'ús compartit per tal d'afavorir la comprensió i expressió orals en entorns de treball.

- Recollir recursos i dissenyar materials per tal d'afavorir la competència escrita en llengua anglesa.

- Reflexionar sobre l'orientació que se li vol donar, dintre dels mòduls professionals, al treball en llengua anglesa a partir de les característiques de cada perfil professional.

- Vincular aquest desenvolupament competencial a les empreses, dintre el marc de la FCT, partint de les seves necessitats reals de coneixement de la llengua anglesa.

- Avaluar i revisar la implementació d'aquests materials.

- Fer extensiu aquest treball a la resta de PFI.

Continguts

- La llengua anglesa com a eina de comunicació
- Vocabulari de les families professionals

- Reflexió sobre els usos reals de la llengua anglesa i identificació dels entorns comunicatius potencials més propers, tant personals com professionals.

- Identificació de recursos i materials didàctics diversos que facilitin una bona pràctica de les diferents habilitats comunicatives, especialment les orals.

- Vinculació en aquest treball del món empresarial i de les entitats i organitzacions col·laboradores en la FCT.

- Identificació d'itineraris formatius que permetin donar continuïtat al treball iniciat.

Estàs aquí:Home Primera pàgina bloc del grup de treball d'anglès als PFI